Kontakt

Kontakt med oss på IDCC. Vårt huvudkontor är beläget på Karlstorpsvägen 7 i Lidköping.

idccbyggnad framsida

Personal

Jan Svensson

VD / Ägare

Laila Sandén

Ekonomi / Personal / Fastigheter

Hasse Carlson

Offerter / Projektledning

Marcus Jonsson

Projektledning

Hans Carlzon

Energi / Projektledning / Service

Per-Arne Sandén

Service / Montage

Patrik Roos

Service / Montage

Kevin Ekblad

Service / Montage

Per Lilja

Service / Montage

David Bengtsson

Service / Montage

Felix Andersson

Snickare / Service / Montage

Marcus Svensson

OVK / Service / Provtryckning / Injustering

Oskar Friman

OVK/Injustering/Service

Daniel Johansson

OVK / Injustering / Service

Christian Hemborg

Provtryckning/Service

Emil Wenkler

Styr / Service / Montage

Olle Gustavsson

Kyla & värmepumpar

Jonas Nilsson

Kyla & värmepumpar / Service / Montage

Jonas Dahl

OVK / Service / Provtryckning / Injustering

Steve Lindell

OVK / Service / Provtryckning / Injustering

Axel Ridderbäck

OVK / Service / Provtryckning / Injustering

Leif Håkanson

OVK / Service / Provtryckning / Injustering

Tomas Åkesson

Service / Montage

Thomas Blomberg

Säljare / Marknad